Bryggeriet

Pressreleaser

 • 2018-11-28
 • Pressreleaser

Delårsrapport Q3 2018

Idag har vi släppt vår delårsrapport, du hittar rapporten här.

 • 2018-08-28
 • Pressreleaser

Delårsrapport Q2 2018

Idag har vi släppt vår delårsrapport, du hittar rapporten här.

 • 2018-05-22
 • Pressreleaser

Kommuniké 2018

Vi har nu släppt vår kommuniké 2018.

Till rapporten >

 • 2018-04-27
 • Pressreleaser

Årsredovisning 2017

Idag släpptes årsredovisningen för 2017.

Till årsredovisningen >
Till hållbarhetsrapporten >

 • 2018-04-23
 • Pressreleaser

Kallelse till årsstämma 2018

Aktieägarna i Kopparbergs Bryggeri Aktiebolag (publ) (“Bolaget”) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 22 maj 2018 kl. 13.30 i Bolagets lokaler på Klotenvägen 1, Kopparberg. Inregistrering till årsstämman påbörjas klockan 13.00. Direkt efter årsstämman sker en rundvandring i bryggeriet.

Kallelse till årsstämman

Fullmakt till årsstämma

 • 2017-11-30
 • Pressreleaser

Delårsrapport Q3 2017

Idag har vi släppt vår delårsrapport, du hittar rapporten här.

 • 2017-05-23
 • Pressreleaser

Kommuniké 2017

Vi har nu släppt vår kommuniké 2017.

Till rapporten

 • 2017-04-21
 • Pressreleaser

Kallelse till årsstämma 2017

Aktieägarna i Kopparbergs Bryggeri Aktiebolag (publ) (“Bolaget”) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 23 maj 2017 kl. 13.30 i Bolagets lokaler på Klotenvägen 1, Kopparberg. Inregistrering till årsstämman påbörjas klockan 13.00. Direkt efter årsstämman sker en rundvandring i bryggeriet.

Kallelse årsstämma 2017
Fullmakt för ombud till bolagsstämma

 • 2017-02-23
 • Pressreleaser

Bokslutskommuniké 2016

Vi har nu släppt vår bokslutskommuniké 2016.

Ett urdrag:

 • Resultatet efter finansiella poster ökade och uppgick till 307,2 Mkr (299,9 Mkr)
 • Styrelsen föreslår en utdelning på 5,90 kr per aktie (4,40 Kr)
 • Fortsatta framgångar på exportmarknaderna

Till rapporter

 • 2016-11-24
 • Pressreleaser

Delårsrapport Q3

 • Resultatet efter finansiella poster 268,4 Mkr (229,6 Mkr)
 • Nettoomsättning exklusive dryckesskatt 1 508,3 Mkr (1 511,8 Mkr)
 • Fortsatta framgångar på exportmarknaderna

VD:s kommentar

Koncernens nettoomsättning under årets nio första månader uppgick till 1 508,3 Mkr (1 511,8 Mkr). Periodens resultat är det bästa någonsin och det beror på en fortsatt fokusering på våra starka varumärken.

På exporten har vi fortsatt med att fokusera på vårt cidervarumärke Kopparbergs Cider med smakerna Kopparberg Päroncider, Strawberry/lime, Elderflower/lime och Mixed Fruit. Vi har även fortsatt att utveckla dessa med fler förpackningstyper, så som Frozen Cider och femliters Kopparkeg. Under sommaren har vi lanserat Kopparberg Fruit Lager som är ett uppfriskande lageröl smaksatt med citron och lime. Lansering har skett på de brittiska öarna, samt ett antal utvalda marknader, och den har mottagits mycket väl av konsumenterna. På den brittiska marknaden är Kopparberg Cider det mest sålda varumärket inom premiumsegmentet och litermässigt har vi en ökning på 10%. Detta är ett gott tecken då våra konsumenter tycker om och fortsätter att uppskatta våra befintliga, men även nylanserade produkter. Att omsättningen har sjunkit något i SEK, trots volymökning, beror på pundets försvagning mot den svenska kronan.

På den svenska marknaden har vi fortsatt fokusera på Kopparberg Cider, Sofiero samt inom Craft Beersegmentet vårt specialöl Höga Kusten. Vårt pubkoncept John Scott’s fortsätter att utvecklas positivt med nya enheter. Resultatet efter finansiella poster uppgick under perioden till 268,4 Mkr (229,6 Mkr). Den lägre kursen på pundet har inte haft så stor påverkan på resultatet då vi bland annat har terminssäkrat valutan, och även arbetat aktivt med att få en balans i valutaflödet. Än är det för tidigt att säga hur årets resultat kommer att bli, det positiva är att vi har en ökande försäljning vilken vi räknar med att hålla i sig, men valutakursutvecklingen är alltid en osäkerhetsfaktor.

Peter Bronsman Verkställande direktör

Läs hela rapporten här.

Nästa