Nyckeltal

Energiförbrukning

Vi har samlat några nyckeltal för vår energiförbrukning.

Energicentralen..

  • ersätter 100% av den olja vi tidigare eldat
  • 1 200 MWh spillvärme tas tillvara på och kan via det interna fjärrvärmenätet föras in i bryggeri och användas i produktion
  • frigör 400 MWh grön el som vi tidigare handlat
  • Falu Energi & Vatten kan producera 800 MWh grön el tack vare att vi eldar med deras träpellets
  • minskar bryggeriets utsläpp av växthusgaser med 3000 ton per år
  • ger bryggeriet en effektivare energianvändning
  • förbinds med bryggeriet genom en 300 meter ledningskulvert med ång-,kondensat, kyl- och tryckluftsledningar samt ledning för spillvärme