Vår

integritetspolicy

Följande integritetspolicy tar upp hur Kopparbergs Bryggeri AB på ett säkert och transparent sätt hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsbestämmelser.

Vi kan be om dina personuppgifter i olika situationer för att hantera din fråga eller ärende. En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Behandling av personuppgifter är varje åtgärd som hanterar uppgifter, exempelvis: registrering, insamling, lagring och radering.

Personuppgiftsansvarig:
Ansvarig för hanteringen av personuppgifter är:
Kopparbergs Bryggeri AB
Klotenvägen 4
714 35 Kopparberg

Vem har tillgång till din information?
I vissa fall kan utomstående företag ha direkt eller indirekt tillgång till din information. I dessa fall kallas företagen för personuppgiftsbiträde, dvs. ett företag som för vår räkning på något sätt hanterar personuppgifter. Kopparbergs Bryggeri AB är som personuppgiftsansvarig skyldig enligt lag att ha skriftliga avtal med samtliga biträden som säkerställer hanteringen och säkerheten samt att de följer rådande lagstiftning. Vi kommer aldrig förmedla eller sälja vidare din information så att det används i något annat syfte än det som specifikt anges för varje insamling.

Dina rättigheter?
I enlighet med GDPR har du rätt att begära ut de personuppgifter som vi har om dig. Du har även rätt att begära rättelse om du anser att någon information är felaktig och i vissa fall har du även rätt att begära att din information raderas. Om du har frågor gällande lagstiftningen finner du detaljerad information på datainspektionens hemsida (https://www.datainspektionen.se/). Om du har frågor gällande dina registrerade personuppgifter hos Kopparbergs Bryggeri AB kan du kontakta oss via e-mail på gdpr@kopparbergs.se.

 

Tillfällen där insamling av personuppgifter sker via kopparbergs.se

Bli Kund: (http://www.kopparbergs.se/bli-kund/)

Personuppgifter Syfte Rättslig grund Lagringstid
Namn

Telefonnummer

Epost

Information som krävs för att vi ska kunna kommunicera med dig som potentiell kund. Berättigat intresse. En månad.

 

Konsumentkontakt: (http://www.kopparbergs.se/om-bryggeriet/konsumentkontakt/)

Personuppgifter Syfte Rättslig grund Lagringstid
Namn

Adress

Telefonnummer

Epost

Information som krävs för att vi ska kunna kommunicera med dig gällande ditt konsumentärende. I vissa ärenden behöver vi ta emot / skicka produkt(er) eller annan information till din postadress och därmed behöver vi även adress. Berättigat intresse och eventuellt rättslig förpliktelse om utbetalning sker. Tre månader eller sju år i enlighet med bokföringslagen.
Kontonummer För att sköta eventuell utbetalning. Rättslig förpliktelse. Sju år i enlighet med bokföringslagen.

 

Jobbansökan: (http://www.kopparbergs.se/om-bryggeriet/sok-jobb/)

Personuppgifter Syfte Rättslig grund Lagringstid
Namn

Födelsedatum

Adress

Telefonnummer

Epost

 

Information som krävs för att vi ska kunna kommunicera med dig gällande din jobbansökan. En jobbansökan ses som en avsikt att ingå i ett arbetsavtal. Därmed är ”avtal” den rättsliga grunden för behandlingen. Ett år.
Arbetslivserfarenhet och CV med personligt brev Information som krävs för att vi ska kunna bedöma din lämplighet som kandidat till den position du ansöker till. Avtal. Ett år.