Bokslutskommuniké 2020

Idag har vi släppt vår Bokslutskommuniké för 2020, du hittar rapporten här