Bryggeriet

Pressreleaser

 • 2022-08-17
 • Nyheter

DELÅRSRAPPORT Q2 2022

Idag har vi släppt vår delårsrapport för Q2, du hittar rapporten här

 • 2022-05-17
 • Nyheter

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA 2022

Kommuniké från årsstämma 2022, hittar du här

 • 2022-05-17
 • Nyheter

DELÅRSRAPPORT Q1 2022

Idag har vi släppt vår delårsrapport för Q1, du hittar rapporten här

 • 2022-04-13
 • Nyheter

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2022

I KOPPARBERGS BRYGGERI AKTIEBOLAG (publ)

Aktieägarna i Kopparbergs Bryggeri Aktiebolag (publ) (“Bolaget”), org.nr 556479-8493, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 17 maj kl. 13.30 på John Scott’s Pub Kopparberg Kristineplan 1, Kopparberg, med registrering från kl. 13:00.

En vällagad bryggerilunch med tillhörande dryck serveras från kl. 11:30. Observera att lunchen och stämman hålls på John Scott’s Pub och för de som önskar anordnas en bryggerivisning efter stämman.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2022

Fullmaktsformulär (Sv)

Fullmaktsformulär (En)

 • 2022-02-23
 • Nyheter

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2021

Idag har vi släppt vår Bokslutskommuniké för 2021 du hittar rapporten, här

 • 2021-11-17
 • Nyheter

DELÅRSRAPPORT Q3 2021

Idag har vi släppt vår delårsrapport för Q3, du hittar rapporten här

DELÅRSRAPPORT Q2 2021
 • 2021-08-18
 • Nyheter

DELÅRSRAPPORT Q2 2021

Idag har vi släppt vår delårsrapport för Q2 2021, du hittar rapporten här

 • 2021-05-18
 • Nyheter

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA 2021

Kommuniké från årsstämma 2021, hittar du här

 • 2021-05-18
 • Nyheter

Delårsrapport Q1 2021

Idag har vi släppt vår delårsrapport för Q1 2021, du hittar rapporten här

 • 2021-04-14
 • Nyheter

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2021

I KOPPARBERGS BRYGGERI AKTIEBOLAG (publ)

Aktieägarna i Kopparbergs Bryggeri Aktiebolag (publ) (“Bolaget”) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 18 maj 2021. Mot bakgrund av COVID-19-pandemin genomförs årsstämman utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående. Aktieägare ska istället endast ha möjlighet att utöva sin rösträtt genom förhandsröstning.

Information om de av stämman fattade besluten offentliggörs tisdagen den 18 maj 2021, så snart utfallet av förhandsröstning är slutligt sammanställt.

Kopparberg i april 2021

Styrelsen

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2021

Postrostningsformular_Kopparberg_2021

Nästa