Bryggeriet

Pressreleaser

 • 2019-04-26
 • Pressreleaser

Årsredovisning 2018

 • 2019-04-15
 • Pressreleaser

Kallelse till årsstämma 2019

Aktieägarna i Kopparbergs Bryggeri Aktiebolag (publ) (“Bolaget”) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 21 maj 2019 kl. 13.30 i Bolagets lokaler på Klotenvägen 1, Kopparberg. Inregistrering till årsstämman påbörjas klockan 13.00. Direkt efter årsstämman sker en rundvandring i bryggeriet.

Kallelse till årsstämman

Fullmakt till årsstämma

 • 2019-02-21
 • Pressreleaser

Bokslutskommuniké 2018

Vi har nu släppt vår bokslutskommuniké 2018.

Till rapporten >

 • 2018-11-28
 • Pressreleaser

Delårsrapport Q3 2018

Idag har vi släppt vår delårsrapport, du hittar rapporten här.

 • 2018-08-28
 • Pressreleaser

Delårsrapport Q2 2018

Idag har vi släppt vår delårsrapport, du hittar rapporten här.

 • 2018-05-22
 • Pressreleaser

Kommuniké från årsstämma 2018

Vi har nu släppt vår kommuniké 2018.

Till rapporten >

 • 2018-04-27
 • Pressreleaser

Årsredovisning 2017

Idag släpptes årsredovisningen för 2017.

Till årsredovisningen >
Till hållbarhetsrapporten >

 • 2018-04-23
 • Pressreleaser

Kallelse till årsstämma 2018

Aktieägarna i Kopparbergs Bryggeri Aktiebolag (publ) (“Bolaget”) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 22 maj 2018 kl. 13.30 i Bolagets lokaler på Klotenvägen 1, Kopparberg. Inregistrering till årsstämman påbörjas klockan 13.00. Direkt efter årsstämman sker en rundvandring i bryggeriet.

Kallelse till årsstämman

Fullmakt till årsstämma

 • 2017-11-30
 • Pressreleaser

Delårsrapport Q3 2017

Idag har vi släppt vår delårsrapport, du hittar rapporten här.

 • 2017-05-23
 • Pressreleaser

Kommuniké 2017

Vi har nu släppt vår kommuniké 2017.

Till rapporten

Föregående Nästa