BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2021

Idag har vi släppt vår Bokslutskommuniké för 2021 du hittar rapporten, här