BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2022

Idag har vi släppt vår Bokslutskommuniké för 2022 du hittar rapporten här