KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2021

I KOPPARBERGS BRYGGERI AKTIEBOLAG (publ)

Aktieägarna i Kopparbergs Bryggeri Aktiebolag (publ) (“Bolaget”) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 18 maj 2021. Mot bakgrund av COVID-19-pandemin genomförs årsstämman utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående. Aktieägare ska istället endast ha möjlighet att utöva sin rösträtt genom förhandsröstning.

Information om de av stämman fattade besluten offentliggörs tisdagen den 18 maj 2021, så snart utfallet av förhandsröstning är slutligt sammanställt.

Kopparberg i april 2021

Styrelsen

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2021

Postrostningsformular_Kopparberg_2021