KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA 2022

Kommuniké från årsstämma 2022, hittar du här