Kommuniké från extra bolagsstämma 2020

Kommuniké från extra bolagsstämma hittar du: här