Bokslutskommuniké 2015

Vi har nu släppt vår bokslutskommuniké 2015.

Ett urdrag:

  • Resultatet efter finansiella poster ökade och uppgick till 299,9Mkr (194,8Mkr)
  • Nettoomsättningen exklusive dryckesskatt ökade till 1979,2Mkr (1797,2Mkr)
  • Styrelsen föreslår en utdelning på 4,40 kr per aktie (2,40 Kr)
  • Fortsatta framgångar på exportmarknadern

Till rapporter