Bokslutskommuniké 2016

Vi har nu släppt vår bokslutskommuniké 2016.

Ett urdrag:

  • Resultatet efter finansiella poster ökade och uppgick till 307,2 Mkr (299,9 Mkr)
  • Styrelsen föreslår en utdelning på 5,90 kr per aktie (4,40 Kr)
  • Fortsatta framgångar på exportmarknaderna

Till rapporter