Alkoholskatterna inom EU

Självfallet passade jag på att tillsammans med ledningen besöka några av våra kunder. Att sitta med kunder och diskutera vår försäljning är något av det bästa jag vet.

För övrigt har Finland samma problem med alkoholskatten som vi i Sverige. En stor del av alkoholen köps in utomlands, och för Finlands del köps den i Estland.

Det är en svår fråga hur man skall tackla detta problem. Skall man lägga fokus på att sälja till Estland och som de i Finland sedan kan köpa på taxfree eller skall man bygga upp starkt i Finland. Jag tycker inte om att skatterna skall få styra var man köper sin alkohol. Alkoholskatterna varierar enormt i Europa. Inom EU finns endast minimiskatter fastlagda. Det har blivit dags för våra politiker att sätta ner foten och se till att vi får samma skatt i alla EU-länder. Hur hög eller låg den blir är inte det väsentliga, utan att det blir rättvist.

Trevlig helg och glad påsk!

/Peter Bronsman, VD Kopparbergs Bryggeri AB

Peter Bronsman